Bognár Ákos

szakmai elméleti tantárgyat
oktató tanár

idegenforgalmi és szálloda szakon
közgazdász 
BognarAkos IMG 0109 pp

Dankovics Tetyana

közismereti tantárgyat oktató
középiskolai tanár

okleveles angoltanár
 

 

Deák Szonja

közismereti tantárgyat oktató
tanár

okleveles angoltanár
 
.

Faragóné Fekete Valéria

szakmai elméleti tantárgyat
oktató tanár

közgazdász tanár kereskedelmi szakon
FaragoneFeketeValeria IMG 9548 pp

Fáncsyné Borongics Valéria

idegennyelvtanár

német szakos nyelvtanár 
FancsyneBV 120180

Fehér Krisztina

szakmai elméleti tantárgyat
oktató tanár

műszaki szakoktató
FeherKrisztina 120

Dr. Gelencsér Szabolcsné

közismereti tantárgyat oktató
tanár

matematika szakos tanár
 
.

Horváth Tamás

szakmai elméleti és gyakorlati
tantárgyat oktató tanár

üzleti szakoktató
vendéglátó szakirány
HorvathTamas IMG 9449 pp

Kaposi-Balla Ildikó

szakmai elméleti tantárgyat
oktató tanár

közgazdász
KaposiBallaIldiko IMG 4967 pp

Kápics Gábor

szakoktató

szobafestő és mázoló
KapicsGabor 120

Klisz Tibor

szakoktató

műszaki szakoktató
KliszTibor 120

Kovács Edina

közismereti tantárgyat oktató tanár

német nyelv és irodalom szakos tanár;
történelem szakos tanár
KovacsEdina 120

Ludán Gábor

testnevelő

testnevelő tanár valamint rekreáció szervező
LudanGabor 120

Máté Attila

közismereti tantárgyat oktató
középiskolai tanár

okleveles mérnöktanár (mérnök-informatikus)
megbízott rendszergazda
MateAttila IMG 9938 pp

Radák László

szakmai tanár

gyártástechnológus üzemmérnök 
RadakLaszlo 120

Szabó Anita

közismereti tantárgyat oktató tanár

magyar nyelv és irodalom szakos tanár;
történelem szakos tanár
 
.

Szabó Éva

közismereti tantárgyat oktató
tanár / testnevelő

földrajz szakos tanár; testnevelés szakos tanár
SzaboEva IMG 9849 pp

Szula Andrásné

szakoktató

kereskedelmi szakoktató 
SzulaAndrasne IMG 2008 pp

Tálosné Fekete Beáta

szakmi elméleti tantárgyat oktató tanár

közgazdász tanár kereskedelmi szakon
TalosneFeketeBeata IMG 9543 pp

Török-Kovács Péter

idegennyelvtanár

angol nyelv és irodalom szakos tanár
és kommunikáció szakos bölcsész
TorokKovacsPeterIMG 9603 pp

Vas Rozália

közismereti tantárgyat oktató
középiskolai tanár

magyar-történelem szakos
középiskolai tanár; könyvtáros
VasRozalia IMG 4833 pp

Vojkovics Mária

közismereti tantárgyat oktató
középiskolai tanár / testnevelő

földrajz és testnevelés szakos tanár
VojkovicsMaria IMG 4874 pp