Intézményünk jól felszerelt, csendes, tiszta, hangulatos kisvárosi iskola. Nevelőtestületünk erőssége az emberközeli, tanulóközpontú oktatás és nevelés. Hiszünk a nevelés csodájában és az emberi értékek változatos és kimeríthetetlen tárházában, és tevékenységünket e hittel megerősített szolgáltatásnak tekintjük. Fontos számunkra a test, a szellem és a lélek harmonikus fejlődése, mert megfelelő képzettség esetén ez biztosíthatja tanulóink egészséges jövőképét, ez befolyásolja a társadalomba való későbbi beilleszkedésüket. A hátrányos helyzetben élő diákjaink esélyegyenlősége és felzárkóztatása szívügyünk.A tehetség felismerését és kibontakozásának elősegítését alapvető feladatunknak tekintjük. Korunk igényeinek megfelelően kiemelkedő figyelmet fordítunk a folyamatos, élethosszig tartó tanulási igény felkeltésére.

Szeretnénk, ha végzőseink még a nálunk töltött évek során felismernék küldetésüket. Szeretnénk, ha szilárd alapképzettségű, használható és továbbfejleszthető szaktudású fiatalokat bocsátanánk a felsőoktatás és a munkaerőpiac rendelkezésére, olyan fiatalokat, akik mindig készek a megújulásra.

Mi elkötelezettek vagyunk céljaink megvalósítása érdekében. Sikernek a partnereink elégedettségét tartjuk. Elkötelezettségünk a közös értékek vállalásán alapszik, és az együttgondolkodásra, összehangolt tevékenységre épül. Számítunk partnereink együttműködésére, véleményük számunkra segítség, segítségük pedig számunkra már fél siker.

Az eredményességünk legfőbb garanciája az iskolánkban uralkodó jó légkör, a családias környezet, a jól képzett, igényes és önképzésre mindig kész szakembergárda, és a körünkben állandóan jelenlevő pedagógiai optimizmus. A megvalósítás további garanciáját a kisvárosunk mindennapjaiban tapasztalható segítőkészségben, és fenntartónk jó gazda szemléletében látjuk.